Rastislav Galia

Pracujem ako softvérový vývojár: pôvodne som sa venoval tvorbe nástrojov pre plánovanie dopravných procesov, v súčasnosti pracujem v oblasti technického vývoja bezpečnostných systémov. Vo voľnom čase sa venujem záhrade, dielni, ale aj amatérskej hre na gitaru či kresbe. Do Arcusu ma priviedla láska a úcta k starej hudbe a tradičnej (stredo)európskej kultúre.


<< naspäť