História

Zbor starej hudby ARCUS je amatérsky súbor, ktorý pôsobí v Žiline od roku 2004. Jeho zakladateľmi sú manželia Ján a Diána Maroszovci. Z našich vystúpení:
 • adventno-vianočný koncert „Puer natus est nobis“ v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline 10. decembra 2004,
 • vystúpenie na akcii Noc múzeí na hrade Strečno 14. mája 2005,
 • koncert „Od Adventu po Hromnice“ v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline 27. januára 2006,
 • spoločný koncert s lotyšským dievčenským zborom UNDA v Sirotárskom kostole v Žiline v máji 2006,
 • spoločný koncert s maďarským cirkevným zborom CAPELLA UNIVERSITATIS v Piaristickom kostole v Budapešti 23. júna 2006,
 • „Novoročný koncert stredovekých cirkevných piesní európskych národov“ v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline 19. januára 2007,
 • vystúpenie na charitatívnom podujatí „Úsmev jari“ na podporu detského krízového centra NÁRUČ pomáhajúceho týraným deťom 25. mája 2007,
 • výchovný koncert „Hudba stredoveku“ pre študentov Gymnázia Kráľovnej pokoja v Kostole sv. Štefana kráľa 12. novembra 2007,
 • koncert "Od pôstu po Turíce" v Sirotárskom kostole v Žiline 3. mája 2008,
 • koncert v Považskom Chlmci 20. júla 2008,
 • vystúpenie na koncerte „Hudobné diela od stredoveku po súčasnosť“ pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline 27. septembra 2008,
 • koncert v Kostole sv. Barbory v Žiline 1. júla 2009,
 • vystúpenie na Stredovekom dni v Žiline 14. augusta 2009,
 • koncert na gemerskej Medzinárodnej prehliadke historickej hudby európskych regiónov – Ars Antiqua Europae in Via Gothica v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Dedinkách 27. septembra 2009,
 • účinkovanie na otvorení renesančného Sobášneho paláca v Bytči 23. októbra 2009.
 • liturgická služba na kňazskej vysviacke v Kostole Sedembolestnej P. M. na Vlčincoch 12.6.2010
 • vystúpenie pri príležitosti odborného reštaurátorského výkladu v Kostole sv. Štefana kráľa v Závodí 12.6.2010
 • koncert na festivale starej hudby AD FONTES na Skalke pri Trenčíne 26.6.2010
 • koncert na vernisáži výstavy výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2010 17.7.2010
 • spoločný koncert s maďarským zborom Capella Universitatis v Evanjelickom kostole v Žiline 7.8.2010
 • vystúpenie na festivale „Mariánska pieseň“ na Skalitom 15.9.2010
 • vystúpenie na galakoncerte Festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna v žilinskej katedrále 8.10.2010
 • adventný koncert v Považskom Chlmci v decembri 2010
 • liturgická služba na diakonských a kňazských vysviackách v júni 2011 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch
 • liturgická služba na slávnosti Božieho tela na Mariánskom námestí 26.6.2011
 • vytvorenie hudobného pozadia dokumentárneho filmu o Kostole sv. Štefana kráľa v Závodí 29.6.2011
 • vystúpenie na žilinskom Stredovekom dni na Mariánskom námestí 12.8.2011
 • vystúpenie na jarmoku v Púchove 16.9.2011
 • vystúpenie na Festivale zborového umenia Žilina Voce Magna v katedrále Najsv. trojice 14.10.2011
 • december 2011 – adventný koncert v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline spolu so Schólou Sedembolestnej
 • február 2012 – fašiangový koncert v Kostole sv. Štefana Kráľa v Žiline
 • jún 2012 – liturgická služba na diakonskej vysviacke v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline
 • júl-november 2012 – účinkovanie na templárskych výpravách v rámci podujatia „Žilinský kraj Templárov” v Radoli, v Sklených Tepliciach, v Likave, v Blatnici, na Strečne a na Oravskom hrade
 • október 2012 – koncert v Kostole sv. Gorazda v Nitre
 • december 2012 – adventný koncert v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline spolu so Schólou Sedembolestnej
 • 28.12.2012 vianočný koncert spojený s prezentáciou dokumentárneho filmu o Kostole sv. Štefana Kráľa
 • 15.6.2013 – liturgická služba na kňazskej a diakonskej vysviacke v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline
 • 16.6.2013 – omša a koncert v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave-Karlovej Vsi
 • 5.7. 2013 – účinkovanie v divadelnom predstavení o sv. Cyrilovi a Metodovi v Gotickej bráne na Nitrianskom hrade
 • 24.8.2013 – koncert na Lietavskom hrade pri príležitosti Dňa otvorených dverí
 • 15.9.2013 – koncert a spievané vešpery v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch spolu so Schólou Sedembolestnej
 • 21.9.2013 – koncert v Kostole sv. Štefana kráľa vo Várpalote-Inote (Maďarsko)
 • 23.11.2013 – účinkovanie v divadelnom predstavení o sv. Cyrilovi a Metodovi v Kostole sv. Klimenta v Močenku
 • 24.11.2013 – účinkovanie na diskusii „O láskavosti a vzájomnej úcte“ v Nadácii Polis (hostia: Róbert Bezák, Štefan Hríb, Michal Hvorecký, Michal Valčo)
 • 8.12.2013 – adventný koncert „Chvali, duše moja, Hospoda – Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi za ich prínos v oblasti liturgickej hudby“. Koncert sa uskutočnil ako súčasť projektu OZ Schóla Sedembolestnej s názvom „Oživenie prínosu sv. Cyrila a Metoda v oblasti liturgickej hudby“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
 • 14.12.2013 – účinkovanie na slávnostnom vyznamenaní novinárky Vandy Tuchyňovej Radom Ďurka Langsfelda v Nadácii Polis
 • 15.12.2013 – opakovanie adventného koncertu „Chvali, duše moja, Hospoda“ v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne
 • marec–máj 2014 – nahrávanie nového jubilejného CD v Divine
 • 9.4.2014 – vystúpenie na stredovekej večeri pre účastníkov konferencie ZAMUN
 • 20.6.2014 – spoločný koncert s Detským a mládežníckym zborom mesta Várpalota (Maďarsko) v Žiline na Radnici
 • 25.6.2014 – jubilejný koncert v Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste
 • 5.7.2014 – účinkovanie v divadelnom predstavení o sv. Cyrilovi a Metodovi a na uvedení knihy Heleny Slávikovej-Rabarovej „Cestami starého Slovenska“ v Nitre
 • august 2014 Vystúpenie na akcii Staroslovanská Divinka
 • 16.12.2014 Vystúpenie na odovzdávaní ocenenia Radu Ďurka Langsfelda
 • 23.12.2014 Koncert pri príležitosti vydania CD Lux Divina
 • Rytierske výpravy 2015
  • 8.5.2015 kaštieľ Radoľa
  • 21.6.2015 hrad Strečno
  • 12.7.2015 hrad Sklabiňa
  • 16.8.2015 hrad Orava
  • 5.9.2015 kostol Všetkých svätých Ludrová
 • 16.5.2015 Bytčianske Navalis - výročie sv. Jána Nepomuckého
 • 31.7.2015 Vystúpenie na Noci kostolov
 • 7.-10.10.2015 Festival speváckych zborov Voce Magna v Žiline
 • 30.7. 2015 Detský rytiersky tábor v Kunerade
 • 10.4.2016 Sprevádzanie latinskej omše v Žiline-Závodí - návšteva maďarského kardinála
 • 27.6.2016 Koncert v Sirotári so Zobkáčikom
 • 17. 12.2016 Vianočný koncert - na pozvanie Združenia Reviczky, Levice
 • december 2017 - projekt Zrunek: Harmonia Pastoralis
  • Budapešť (10/12) SK
  • Székesfehérvár (9/12) HU
  • Žilina (15/12) SK
  • Žilina (2/12) HU
 • 19. máj 2018 Šahy, 6. ročník Medzinárodného turíčneho zborového festivalu
 • 25. máj 2018 Latinsko-slovenské ľudové vešpery na základe Ostrihomského breviára
 • 18.6. 2018 Vystúpenie v Štátnej jazykovej škole v Žiline
 • 29.9. 2018 Hévíz
 • 13.11. 2018 Vystúpenie na prednáške o ikone sv. Kozmu a Damiana, expozícia Ikony v Žiline
 • 20.12. 2018 Vianočný koncert v kostole sv. Barbory
 • 25.3. 2018 Vystúpenie pri príležitosti otvorenia novej výstavy v expozícii Ikony v Žiline
 • 24.5.2019 Koncert pri príležitosti slávnostného otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Rajeckých Tepliciach
 • 1.6.2019 Sprievod Ekumenických motlitieb na Staromestkých slávnostiach v Žiline 2019