Arcus - zbor starej hudby
Projekt HARMONIA PASTORALIS 2017 úspešne zvládnutý!

4 koncerty na 3 miestach: Žilina - Székesfehérvár - Budapešť - Žilina.

4 súbory: Musica Historica, Komorný zbor Vox Mirabilis, Zbor sv. Ladislava, Zbor starej hudby ARCUS.

Vianočná omša Georgia Zruneka v slovenskej aj maďarskej verzii. V obidvoch rovnako čarovná.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii nášho projektu!

Projekt finančne podporili:

Maďarský inštitút v Bratislave, Karol Frühauf, Slovenský inštitút v Budapešti, Slovenská samospráva mestskej časti Jozefov, Budapeštianska slovenská samospráva, Slovenská samospráva mestskej časti Zugló, Občianske združenie Arcus Musicae, Občianske združenie Lackovci, Gregoriana, Alexander Hustý, Gabriela Sutorisová, Viliam Zemančík, Ján Bittšanský, Mária Sabová, Elena Mokrá, Janka B., Anna Hasaliková, Miroslav B., Monika J., Eva Kyšková, Katarína Malachovská, Magdaléna Novotná, Frederik Forner, Eva Hudáková, Táňa + Dano K., Antonín Kazda, Orsolya a Matej Hrubí, Jozef Štepanay a mnohí iní.

Mediálny partner projektu: TV Severka

Naše CD „LUX DIVINA“, ktoré sme vydali pri príležitosti 10. výročia vzniku nášho zboru, môžete zakúpiť za cenu 10 EUR. Kúpou podporíte Občianske združenie ARCUS MUSICAE.

Ďakujeme! Objednávky mailom:

Pozrite si krátku ukážku tu:

LUX DIVINA

Sme amatérsky žilinský spevácky zbor, ktorý sa zameriava predovšetkým na stredovekú cirkevnú hudbu. Ponúkame ľuďom alternatívnu formu kultúry, ktorá má korene v dávnej stredovekej hudbe a upriamuje človeka na hodnoty ducha. Oživovaním gregoriánskeho chorálu a stredovekej polyfónie poskytujeme ľuďom možnosť kontemplácie, upokojenia sa, načerpania stratenej vnútornej rovnováhy.
Máme vytvorený široký repertoár zväčša latinských skladieb pochádzajúcich zo 7. – 17. storočia.
Zbor pravidelne sprevádza liturgické slávnosti počas väčších sviatkov v žilinských kostoloch. Okrem toho vystupuje aj na benefičných podujatiach a účinkuje na cirkevných sobášoch.

arcus

Prečo práve stredoveká hudba?

Jednohlasný gregoriánsky chorál a z neho vychádzajúca viachlasná hudba stredoveku predstavuje prastarú formu prejavu, ktorým sa človek obracia na Boha. Je to zabudnutá klenotnica, prvotný jazyk liturgie rímskej cirkvi. V tomto období neexistovala oddelene liturgia a cirkevná hudba, ale tieto dva pojmy boli v jednom: samotná liturgia bola spievaná. Stredoveká cirkevná hudba je súčasne živá, vitálna, dynamická – ale zároveň zdržanlivá, z ďaleka prichádzajúca, meditatívna. Vyjadruje sa v čase, ale pripomína večnosť. Oslovuje človeka, ale nenanucuje sa. Prináša odkaz, ale necháva človeka na seba samého s týmto odkazom.

„Predovšetkým treba podporovať štúdium a používanie gregoriánskeho spevu, pretože pre svoje osobitné znaky je bázou veľkého významu pre pestovanie posvätnej hudby.“ (Musicam sacram – O posvätnej hudbe v liturgii – Inštrukcia II. Vatikánskeho koncilu)

Pozývame nových členov do nášho zboru!!!

Podmienky:
  • hudobný sluch
  • vek od 14 do 50 rokov
  • možnosť pravidelne navštevovať nácvik (2 hodiny týždenne)
NIE JE PODMIENKOU VEDIEŤ ČÍTAŤ NOTY!!!

Kontakt: 0902 598 498,Webhosting sponzoruje spoločnosť nebotra, s. r. o.