Arcus - zbor starej hudby
PROJEKT HARMONIA PASTORALIS 2017

Milí priatelia!

Na december 2017 pripravujeme unikátny projekt, ktorým by sme chceli vzdať hold františkánskemu skladateľovi Jurajovi Zrunekovi a upriamiť pozornosť na menej známe slovensko-maďarské súvislosti v jeho tvorbe.

Pred 250 rokmi slúžil v Žiline hudobne nadaný slovenský františkán Juraj (Georgius) Zrunek. Nebýval tu dlho, ale zanechal po sebe trvalú pamiatku: dve pozoruhodné vianočné omše pod názvom Harmonia Pastoralis. Ich veľký význam spočíva v tom, že latinský omšový text je v nich popretkávaný slovenskými vložkami pastierkej hry. Prvá vianočná omša je na Slovensku právom populárna, málokto však vie, že táto hudobná lahôdka má aj maďarský ekvivalent: páter Zrunek napísal o rok neskôr, po preložení do Gyöngyösu aj maďarskú verziu dvoch vianočných omší. Ďalšie zaujímavé informácie o všetkých štyroch omšiach a ich vzájomnom vzťahu nájdete na blogu našej vedúcej Diány Marosz.

Minulý rok sme oslavovali 250. výročie slovenských omší a tento rok máme 250. výročie maďarských. Pri tejto príležitosti sme sa podujali na unikátny projekt: chceli by sme zorganizovať v slovensko-maďarskej spolupráci cyklus štyroch koncertov, v rámci ktorých predstavíme prvú omšu v slovenskej aj maďarskej verzii, tak na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Do projektu sme zapojili štyri hudobné telesá: Zbor sv. Ladislava z Rajca (ktorý 1. slovenskú omšu v Rajci s veľkým úspechom predviedol už v r. 2016), Zbor starej hudby ARCUS zo Žiliny, súbor Musica Historica z Budapešti (ktorý ako jediný naštudoval 1. maďarskú omšu už pred 25 rokmi a na našu prosbu sa ju rozhodol obnoviť a predstaviť aj na Slovensku) a Komorný zbor Vox Mirabilis zo Stoličného Belehradu (Székesfehérvár).

Koncerty sú naplánované na december 2017: 2. decembra – maďarská verzia v Žiline, 9. decembra – maďarská verzia v Stoličnom Belehrade, 10. decembra – slovenská verzia v Budapešti, 14. decembra – slovenská verzia v Žiline.

Keďže celý projekt je personálne náročný (zapojených je cca. 100 hudobníkov) a celkové náklady (ubytovanie, cestovné, strava, propagácia) predstavujú 5600 EUR, obraciame sa na Vás s prosbou o finančný príspevok na ich čiastočné pokrytie. Ak sa rozhodnete podporiť nás, môžete tak urobiť poukázaním finančného daru na bankový účet nášho Občianskeho združenia ARCUS MUSICAE: SK19 8330 0000 0025 0078 6336, Fio Banka, Swift: FIOZSKBA.

V prípade Vašej láskavej podpory uvedieme Vaše meno, resp. Názov a logo Vašej spoločnosti na všetkých propagačných materiáloch a koncertoch.

Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu nášho projektu!Naše CD „LUX DIVINA“, ktoré sme vydali pri príležitosti 10. výročia vzniku nášho zboru, môžete zakúpiť za cenu 10 EUR. Kúpou podporíte Občianske združenie ARCUS MUSICAE.

Ďakujeme! Objednávky mailom:

Pozrite si krátku ukážku tu:

LUX DIVINA

Sme amatérsky žilinský spevácky zbor, ktorý sa zameriava predovšetkým na stredovekú cirkevnú hudbu. Ponúkame ľuďom alternatívnu formu kultúry, ktorá má korene v dávnej stredovekej hudbe a upriamuje človeka na hodnoty ducha. Oživovaním gregoriánskeho chorálu a stredovekej polyfónie poskytujeme ľuďom možnosť kontemplácie, upokojenia sa, načerpania stratenej vnútornej rovnováhy.
Máme vytvorený široký repertoár zväčša latinských skladieb pochádzajúcich zo 7. – 17. storočia.
Zbor pravidelne sprevádza liturgické slávnosti počas väčších sviatkov v žilinských kostoloch. Okrem toho vystupuje aj na benefičných podujatiach a účinkuje na cirkevných sobášoch.

arcus

Prečo práve stredoveká hudba?

Jednohlasný gregoriánsky chorál a z neho vychádzajúca viachlasná hudba stredoveku predstavuje prastarú formu prejavu, ktorým sa človek obracia na Boha. Je to zabudnutá klenotnica, prvotný jazyk liturgie rímskej cirkvi. V tomto období neexistovala oddelene liturgia a cirkevná hudba, ale tieto dva pojmy boli v jednom: samotná liturgia bola spievaná. Stredoveká cirkevná hudba je súčasne živá, vitálna, dynamická – ale zároveň zdržanlivá, z ďaleka prichádzajúca, meditatívna. Vyjadruje sa v čase, ale pripomína večnosť. Oslovuje človeka, ale nenanucuje sa. Prináša odkaz, ale necháva človeka na seba samého s týmto odkazom.

„Predovšetkým treba podporovať štúdium a používanie gregoriánskeho spevu, pretože pre svoje osobitné znaky je bázou veľkého významu pre pestovanie posvätnej hudby.“ (Musicam sacram – O posvätnej hudbe v liturgii – Inštrukcia II. Vatikánskeho koncilu)

Pozývame nových členov do nášho zboru!!!

Podmienky:
  • hudobný sluch
  • vek od 14 do 50 rokov
  • možnosť pravidelne navštevovať nácvik (2 hodiny týždenne)
NIE JE PODMIENKOU VEDIEŤ ČÍTAŤ NOTY!!!

Kontakt: 0902 598 498,Webhosting sponzoruje spoločnosť nebotra, s. r. o.